Geneesmiddelenontwikkeling wordt steeds geavanceerder. Steeds vaker gaat het niet meer om een pil, maar om een gen- of celtherapie (ATMP’s – Advanced Therapy Medicinal Products). Daarbij worden de genen of cellen van een patiënt behandeld, binnen of buiten het lichaam. Soms worden ook cellen of genetisch materiaal van andere mensen toegediend.

Het gaat bij ATMP’s vaak om complexe, kostbare therapieën. Het bijzondere van deze behandelingen is dat ze doorgaans genezend zijn. Dat betekent dat ze eenmalig en daardoor (op termijn) kostenbesparend kunnen zijn. Van de 1.003 ATMP’s in ontwikkeling is ruim de helft gericht op kanker.

Download PDF

Bekijk ook: