Disclaimer

Wewordenbeter.nl is een internetportal dat gebouwd is onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de brancheorganisatie voor innovatieve geneesmiddelenbedrijven in Nederland. Overnemen van informatie van dit portal is, met correcte bronvermelding, toegestaan.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft alle zorgvuldigheid betracht met betrekking tot bronvermelding van gepubliceerde tekst en beeldmateriaal en auteursrechtelijke relevantie. Mocht u desondanks nog hiaten aantreffen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit per omgaande aan ons te melden? info@innovatievegeneesmiddelen.nl